ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Υπεύθυνος Κέντρου Μποντίλας Λεωνίδας Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Τεχνικός Υπεύθυνος Ρούβαλης Σωτήριος Εκπαιδευτικός ΠΕ20ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο 24310 46469
24310 46463
Fax 24310 46470
e-mail plinet@dide.tri.sch.gr
Γραφεία 315
105