Φυσική Αγωγή

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Υπεύθυνη Κομματά Αγορή Αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ04

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο 24310 46467
Fax 24310 46470
e-mail grfa@dide.tri.sch.gr
Γραφείο 302