ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ανακοίνωση Πινάκων Αιτήσεων Μετάθεσης

Ανακοίνωση Πινάκων Αιτήσεων Μετάθεσης

Από τη ΔΔΕ Τρικάλων ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση, βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών. Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται από 20-03-2017 μέχρι και 22-03-2017 στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να καλούν για πληροφορίες στο 2431046452.

Ενημέρωση Ταξιδιωτικών Γραφείων Σχετικά με Εκδρομή του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων στο Ναύπλιο

Ενημέρωση Ταξιδιωτικών Γραφείων Σχετικά με Εκδρομή του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων στο Ναύπλιο

Σας ενημερώνουμε ότι η προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων για την 3ήμερη εκπ/κή εκδρομή στο Ναύπλιο (με αριθμό πρωτοκόλλου 87/14-03-2017) πρόκειται να ανακοινοποιηθεί εντός των επόμενων ωρών. Συνεπώς, παρακαλείσθε να ΜΗΝ λάβετε υπόψη την προηγούμενη δημοσίευσή της.