ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τροποποιήσεις ΦΕΚ για Μετονομασία Τμήματος Πανεπιστημίου

Τροποποιήσεις ΦΕΚ για Μετονομασία Τμήματος Πανεπιστημίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τροποποιήσεις ΦΕΚ που αφορούν στη μετονομασία του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ σε Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης.

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2017-2018 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018»

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2017-2018 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018»

Καλούνται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της οργανικής τους θέσης από 22/05/2017 έως και 31/05/2017.

Πίνακας Οργανικών Κενών - Πλεονασμάτων (Υπεραριθμίες) 2017-2018

Πίνακας Οργανικών Κενών - Πλεονασμάτων (Υπεραριθμίες) 2017-2018

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 7η/19-5-2017 Πράξη του, επεξεργάστηκε και ανακοινώνει τον πίνακα με τα οργανικά κενά και τα αριθμητικά πλεονάσματα (υπεραριθμίες) στα σχολεία αρμοδιότητάς του, για το σχ. έτος 2017-2018.

Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες, στον κλάδο και την ειδικότητα των οποίων έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία και επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων (γρ.313-ΠΥΣΔΕ) από 22-05-2017 έως 23-05-2017, και ώρα 13:00.

Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση υπεραριθμίας για την οποία κανείς εκπαιδευτικός του κλάδου ή της ειδικότητας δεν έχει υποβάλλει αίτηση, υπεράριθμος χαρακτηρίζεται ο τελευταίος τοποθετηθείς στην σχολική μονάδα.