Προς τους κ.κ. Αναπληρωτές- Ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Παρακαλείστε να προσκομίσετε όλα τα δικαιολογητικά πρόσληψης που απαιτούνται, σε φωτοαντίγραφα, κατά την πρώτη ημέρα που θα αναλάβετε υπηρεσία. Επίσης, πρωτότυπες- πρόσφατες Ιατρικές Γνωματεύσεις Παθολόγου σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το νόμο και Ψυχίατρου ότι εξεταστήκατε μέσω της κατάλληλης ψυχομετρικής μεθόδου και δεν πάσχετε από ψυχικό νόσημα που μπορεί να παρεμποδίζει την άσκηση του διδακτικού σας έργου και είστε κατάλληλοι για διδασκαλία.

ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ΕΠΑ.Λ.

Αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ΕΠΑ.Λ.

Σας ενημερώνουμε ότι για την καλύτερη πληροφόρηση αναφορικά με τη νέα δομή, διάρθρωση και λειτουργία του ΕΠΑ.Λ. δημιουργήθηκε θεματικά κατηγοριοποιημένος κατάλογος που περιλαμβάνει όλη την απαράιτητη νομοθεσία.

Ο κατάλογος διατίθεται ανηρτημένος εδώ, απ' όπου μπορείτε να κατεβάσετε τον κατάλογο με τη νομοθεσία ή να πλοηγηθήτε στα περιεχόμενα.

Αναφορικά με το "Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας" σας ενημερώνουμε ότι το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο διατίθεται ξεχωριστά εδώ.

Διάθεση Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων

Διάθεση Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 13η/4-7-2018 Πράξη του, διέθεσε ολικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 108623/Ε2/29-6-2018 Υ.Α. 

Δελτίο τύπου για την έναρξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΚΑ3 «TIEREF»

Δελτίο τύπου για την έναρξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΚΑ3 «TIEREF»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Π.Δ.Ε.Θ.) στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής της σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα συμμετέχει ως εταίρος, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και Καρδίτσας, στο Ευρωπαϊκό σχέδιο Erasmus+ ΚΑ3 με τίτλο «Προς μια ενταξιακή εκπαίδευση για παιδιά προσφύγων - TIEREF» και με διάρκεια 36 μήνες, από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2021 (αρ. συμβ. 592142-EPP-1-2017-1-TR-EPPKA3-IPI-SOC-IN)...

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 2018-2019.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από εκεί σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.

Ανακοίνωση για αναβολή εξετάσεων υποψηφίων ΤΕΦΑΑ λόγω καιρικών συνθηκών για τους υποψηφίους της Β' Αθήνας

Ανακοίνωση για αναβολή εξετάσεων υποψηφίων ΤΕΦΑΑ λόγω καιρικών συνθηκών για τους υποψηφίους της Β' Αθήνας

Λόγω καιρικών συνθηκών οι οποίες προκάλεσαν την ακαταλληλότητα του σταδίου όπου διεξάγονται οι πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ και για αποφυγή έκθεσης τους σε κίνδυνο, η επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων αποφάσισε την διακοπή για σήμερα 26/6/2018 των πρακτικών δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι που εξετάζονταν σήμερα Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, θα εξεταστούν ως ακολούθως:

Ανάληψη Υπηρεσίας Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών

Ανάληψη Υπηρεσίας Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΔΔΕ Τρικάλων, που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2017-2018 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

Β΄ φάση των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών στα Επαγγελματικά Λύκεια

Β΄ φάση των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών στα Επαγγελματικά Λύκεια

Ενημερωθείτε από την ιστοσελλιδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. εδώ