ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεραρίθμων – ρύθμιση υπεραριθμιών για το σχολικό έτος 2019-2020

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεραρίθμων – ρύθμιση υπεραριθμιών για το σχολικό έτος 2019-2020

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 12η/09-08-2019 Πράξη του χαρακτήρισε ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2019-2020.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί ως uπεράριθμοι κ α λ ο ύ ν τ α ι  να  υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου για την τοποθέτησή τους στα υφιστάμενα οργανικά κενά της περιοχής μετάθεσης Τρικάλων, από την Δευτέρα 12-08-2019 έως και την Τρίτη 20-08-2019 και ώρα 14:00.

Ανακοίνωση αριθμητικών υπεραριθμιών στις σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε.Τρικάλων για το σχολ. έτος 2019-2020

Ανακοίνωση αριθμητικών υπεραριθμιών στις σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε.Τρικάλων για το σχολ. έτος 2019-2020

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 11η /02-08-2019 Πράξη του διαπίστωσε και ανακοινώνει τον Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων (Υπεραριθμιών) της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων, που περιέχει αριθμητικά τα οργανικά κενά και πλεονάσματα (υπεραριθμίες) κατά ομάδα σχολείων, σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα για το σχολικό έτος 2019-2020.

Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε.Τρικάλων (είτε υπηρετούν σε αυτές, είτε όχι), στον κλάδο και την ειδικότητα των οποίων έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία και επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι,παρακαλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων (γρ.313-ΠΥΣΔΕ) από 05-08-2019 έως 07-08-2019 και ώρα 14:00, αυτοπροσώπωςι ή μέσω τρίτου με εξουσιοδότηση ή με e-mail (mail@dide.tri.sch.gr) ή σε περίπτωση απουσίας με fax (24310-46470).

Υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης και αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ εκπαιδευτικών για το 2019-20

Υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης και αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ εκπαιδευτικών για το 2019-20

Σας γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα είναι ανοιχτό:
Από την Πέμπτη 18-07-2019 μέχρι και τη Δευτέρα 22-07-2019 και ώρα 15.00 για την υποβολή:

  •  Νέων αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 56623/E2/10-04-2019 εγκύκλιο αποσπάσεων (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ).
  • Αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων
  •  Ανακλήσεις αιτήσεων απόσπασης