ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Παραλαβή Πιστοποιητικών Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2017

Παραλαβή Πιστοποιητικών Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2017

Ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2017, μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από την ΔΔΕ Τρικάλων ( Μπότσαρη 2, 3ος όροφος γραφείο 303) αυτοπροσώπως ή με τους νόμιμους κηδεμόνες τους και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή με άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής» όπως ορίζει ο νόμος και έχοντας μαζί τους την ταυτότητα τους.

Πρόσκληση για μετακίνηση εκπαιδευτικών χωρίς καθόλου διδακτικό ωράριο εντός ΠΔΕ ΘΕσσαλίας

Πρόσκληση για μετακίνηση εκπαιδευτικών χωρίς καθόλου διδακτικό ωράριο εντός ΠΔΕ ΘΕσσαλίας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων όλων των κλάδων  που δεν έχουν καθόλου διδακτικό ωράριο (πλεονάζουν εξ ολοκλήρου) και επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλο ΠΥΣΔΕ από αυτό που υπηρετούν, εντός ΠΔΕ Θεσσαλίας, προκειμένου να εκτελέσουν διοικητικό έργο, να υποβάλλουν σχετική αίτηση, από την Τρίτη 10-10-2017 έως την Τετάρτη 11-10-2017 και ώρα 13.00 στα γραφεία της Δ.Ε. Τρικάλων, Γραφείο 313.

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών με την Πράξη 21η/4-10-2017 του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών με την Πράξη 21η/4-10-2017 του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 21η/4-10-2017 Πράξη του, τοποθέτησε εκπαιδευτικούς σε λειτουργικά κενά των σχολείων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις αιτήσεις τους και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα αντίστοιχα σχολεία στις 6/10/2017.