ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ανακοίνωση Πινάκων Αιτήσεων Μετάθεσης 2019-2020

Ανακοίνωση Πινάκων Αιτήσεων Μετάθεσης 2019-2020

Από τη ΔΔΕ Τρικάλων ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση, βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών. Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται από 13-12-2019 μέχρι και 18-12-2019 στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ.

Tοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 27η/11-12-2019 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Tοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 27η/11-12-2019 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 27η/11-12-2019 πράξη του προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά των σχολείων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Παρακαλούνται οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στις 12/12/2019 στο σχολείο τοποθέτησης και συμπλήρωσης ωραρίου.