ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 23η/09-11-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 23η/09-11-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 23η/9-11-2018 πράξη του προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά των σχολείων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις εμπρόθεσμες αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Παρακαλούνται οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στις 13/11/2018.

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019

Καλούνται οι εκπ/κοί Δ/θμιας Εκπ/σης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης ή βελτίωσης θέσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και με τον τρόπο που ορίζεται στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο, έως τις 22/11/2018 και ώρα 15:00.

Επίσης, όλοι οι εκπ/κοί που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν με τον ίδιο τρόπο και στην ίδια προθεσμία αίτηση οριστικής τοποθέτησης.