ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Έκδοση Βεβαίωσης Σχολικής Αθλητικής Νίκης

Έκδοση Βεβαίωσης Σχολικής Αθλητικής Νίκης

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) καλεί τους τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες (Γ’ Λυκείου) που φοιτούν στα Δημόσια και Ιδιωτικά Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, κατά το τρέχον σχολικό έτος, οι οποίοι κατέκτησαν από 1 η έως 3 η νίκη σε Διεθνείς ή Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων) και ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις αθλητικές διακρίσεις τους για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021/22, να αποστείλουν προς τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ , μέχρι και την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση physea1@minedu.gov.gr, τα κάτωθι:
1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)
2. Αίτηση Βεβαίωσης Νίκης
3. Αντίγραφο της Σχολικής Αθλητικής Ταυτότητας

Ανακοίνωση Σχετικά με την Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών στις 30 Ιουνίου

Ανακοίνωση Σχετικά με την Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών στις 30 Ιουνίου

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 30-06-2020 αναλαμβάνουν υπηρεσία οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων, ως εξής: Α) όσοι έχουν οργανική θέση, θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.  Β) όσοι παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο που είχαν τοποθετηθεί προσωρινά σύμφωνα με τις πράξεις του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, για το σχ. έτος 2020-2021, όπου και θα κάνουν τη θερινή τους υπηρεσία. Γ) όσοι μετατέθηκαν με τις αριθμ. 34132/Ε2/24-3-2021 (Γενικής Παιδείας) και Αρ.Πρωτ.33922/Ε2/24-03-2021/ΥΠΑΙΘ (σε ΣΜΕΑΕ) Υπουργικές Αποφάσεις στην περιοχή Δ.Ε. Τρικάλων, θα αναλάβουν υπηρεσία στη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων στις 30-06-2021. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την υπηρεσία μας, θα μεταβούν στο σχολείο Οργανικής ή Προσωρινής τοποθέτησης τους για ανάληψη υπηρεσίας.

Οριστικές Τοποθετήσεις Γενικής Παιδείας και Ανακοινοποίηση Οριστικών Τοποθετήσεων ΣΜΕΑΕ-Τ.Ε.

Οριστικές Τοποθετήσεις Γενικής Παιδείας και Ανακοινοποίηση Οριστικών Τοποθετήσεων ΣΜΕΑΕ-Τ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 11η/29-06-2021 Πράξη του ανακοινοποίησε, έπειτα από την εξέταση των ενστάσεων, τον πίνακα οριστικών τοποθετήσεων σε ΣΜΕΑΕ - Τ.Ε. και τοποθέτησε εκπιαδευτικούς στα εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Παιδείας σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2021-2022. Αιτήσεις θεραπείας δύνανται να υποβληθούν έως την Παρασκευή, 2/7/2021.

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι, είτε μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 να γίνεται δεκτή με έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr και την αποστολή της στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης με e-mail. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2020-2021 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.
 

Αιτήσεις για Εναπομείναντα Οργανικά Κενά για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Αιτήσεις για Εναπομείναντα Οργανικά Κενά για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 10η/25-06-2021 Πράξη του ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2021-2022 και καλεί τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν Οριστική Τοποθέτηση ή Βελτίωση Θέσης να υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση Οριστικής τοποθέτησης - Βελτίωσης θέσης, για την τοποθέτησή τους στα εναπομείναντα οργανικά κενά της περιοχής μετάθεσης Τρικάλων, από την Παρασκευή 25-06-2021 έως και την Τρίτη 29-06-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Ανακοίνωση Οργανικών Τοποθετήσεων από Αιτήσεις Οριστικής Τοποθέτησης και Βελτίωσης Θέσης για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Ανακοίνωση Οργανικών Τοποθετήσεων από Αιτήσεις Οριστικής Τοποθέτησης και Βελτίωσης Θέσης για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 10η/25-06-2021 Πράξη του και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις αιτήσεις και την μοριοδότηση των εκπαιδευτικών, τοποθέτησε σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας και ΣΜΕΑΕ, εκπαιδευτικούς με βελτίωση θέσης - οριστική τοποθέτηση και από μετάθεση. Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να παρουσιαστούν στην νέα τους οργανική θέση στις 30/06/2021.

Οι αιτήσεις θεραπείας υποβάλλονται έως 28-06-2021.

ΜΑΘΗΤΕΙΑ - Ανακοίνωση ημερομηνιών διεξαγωγής Εξετάσεων Πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ

ΜΑΘΗΤΕΙΑ - Ανακοίνωση ημερομηνιών διεξαγωγής Εξετάσεων Πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΟΠΠΕΠ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. 1ης περιόδου 2021, οι οποίες θα διεξαχθούν:

Σάββατο, 17 Ιουλίου 2021
&
 Κυριακή, 18 Ιουλίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification_epal_mathiteia/anakoinwseis_exet_epal_mathiteias