ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Οριστικές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Οργανικά Κενά 2019-2020, φάση 2η

Οριστικές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Οργανικά Κενά 2019-2020, φάση 2η

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την υπ αριθμ. 15/30-08-2019 πράξη του, τοποθέτησε σε οργανικά κενά τους εκπαιδευτικούς του συνημμένου πίνακα, χωρίς αίτησή τους και για το συμφέρον της υπηρεσίας (Π.Δ. 50, άρθρο 15, παρ. 12).

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στην νέα τους σχολική μονάδα στις 02 Σεπτεμβρίου 2019.

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους:
(α) οριστικούς πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των κλάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2018-2019,
(β) οριστικούς Κύριους και Επικουρικούς πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), σχολικού έτους 2018-2019,
καθώς και όσοι είχαν υποβάλει αίτηση ένταξης στους αντίστοιχους πίνακες ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019, να δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://opsyd.sch.gr/) περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, για το σχολικό έτος 2019-2020.
Οι δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται από την Τετάρτη 28 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019.

Χρονοδιάγραμμα των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων 2019-2020

Χρονοδιάγραμμα των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων 2019-2020

Επισημαίνεται ότι οι καθηγητές που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων θα αναλάβουν υπηρεσία με την έναρξη του διδακτικού έτους στο σχολείο που είχαν προσωρινή τοποθέτηση κατά το σχολικό έτος 2018-2019  και θα παρουσιάζονται σε αυτό ως την νέα τους προσωρινή τοποθέτηση.

 

Οριστικές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Οργανικά Κενά 2019-2020

Οριστικές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Οργανικά Κενά 2019-2020

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την υπ αριθμ. 14/27-8-2019 πράξη του, τοποθέτησε σε οργανικά κενά τους εκπαιδευτικούς του συνημμένου πίνακα, σύμφωνα με τις αιτήσεις τους και την κείμενη νομοθεσία.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στην νέα τους σχολική μονάδα στις 02 Σεπτεμβρίου 2019.

Ανακοινώνονται επίσης τα εναπομείναντα οργανικά κενά, τα οποία καλούνται να καταλάβουν όσοι εκπαιδευτικοί είχαν υποβάλει το Νοέμβριο του 2018 αίτηση βελτίωσης θέσης - οριστικής τοποθέτησης, σύμφωνα με το έγγραφο που επισυνάπτεται.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27/08/2019 έως 29/08/2019και ώρα 11:00, στο γραφείο του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων.

Ανακοινοποίηση Ονομαστικών Υπεραριθμιών και Ανακοίνωση Εναπομείναντων Οργανικών Κενών

Ανακοινοποίηση Ονομαστικών Υπεραριθμιών και Ανακοίνωση Εναπομείναντων Οργανικών Κενών

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την αριθμ. 13η/21-08-2019 πράξη του, ανακοινοποίησε τον ονομαστικό πίνακα υπεράριθμων εκπαιδευτικών και τοποθέτησε υπεράριθμους εκπαιδευτικούς σε οργανικά κενά, σύμφωνα με τις αιτήσεις τους και την κείμενη νομοθεσία.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στην νέα τους σχολική μονάδα με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Ανακοινώνεται επίσης ο πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά, τα οποία καλούνται να καταλάβουν όσοι εκπαιδευτικοί είχαν υποβάλει το Νοέμβριο του 2018 αίτηση βελτίωσης θέσης - οριστικής τοποθέτησης, σύμφωνα με το έγγραφο που επισυνάπτεται.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 22/08/2019 έως 26/08/2019 και ώρα 13:00