Προς τους κ.κ. Αναπληρωτές- Ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Παρακαλείστε να προσκομίσετε όλα τα δικαιολογητικά πρόσληψης που απαιτούνται, σε φωτοαντίγραφα, κατά την πρώτη ημέρα που θα αναλάβετε υπηρεσία. Επίσης, ιατρικές γνωματεύσεις από: (α) παθολόγο ή γενικό ιατρό και (β) ψυχίατρο (είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών), στις οποίες να αναφέρεται ρητά ότι βάσει του νόμου Ν. 4210 / 2013, άρθρο 7, παρ. 2, είστε ικανοί να ασκήσετε τα καθήκοντά της αντίστοιχης θέσης ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας

Επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. υποβολής της αίτησης (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00.

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Υποδιευθυντή στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.Τ. Τρικάλων και κενούμενης θέσης Τομεάρχη στο 1ο ΕΚ Τρικάλων

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Υποδιευθυντή στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.Τ. Τρικάλων και κενούμενης θέσης Τομεάρχη στο 1ο ΕΚ Τρικάλων

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
1. την πλήρωση κενής θέσης Υποδιευθυντή στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.Τ. Τρικάλων
2. την πλήρωση κενούμενης θέσης Τομεάρχη του 1ου ΕΚ Τρικάλων
Προσκαλεί

τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.Τ. Τρικάλων και τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες οι οποίες εξυπηρετούνται από το 1ο ΕΚ Τρικάλων, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τις παραπάνω θέσεις, να υποβάλουν αίτηση, που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στο γραφείο 306 (γραμματεία ΠΥΣΔΕ) της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων από την Παρασκευή 04-10-2019 έως και την Πέμπτη 17-10-2019 και ώρα 13:00.

Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2019

Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2019

Από την Τετάρτη 2-10-2019 έως και την Δευτέρα 14-10-2019, ώρα 15:00, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2019.

Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 για τα επίπεδα:

α) Επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

β) Επίπεδο Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.