ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δελτίο Τύπου σχετικά με την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Δελτίο Τύπου σχετικά με την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπενθυμίζεται ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.

Πίνακας εξεταστικών κέντρων ΚΠγ Μαΐου 2017

Πίνακας εξεταστικών κέντρων ΚΠγ Μαΐου 2017

Πίνακας εξεταστικών κέντρων ΚΠγ Μαΐου 2017, όπως ανακοινώθηκαν με το από 09-05-2017 Δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Εγκύκλιοι Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και σε Φορείς

Εγκύκλιοι Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και σε Φορείς

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν (ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣΥΔ) αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία και σε φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έως και 15/05/2017 και ώρα 15:00, σύμφωνα με τις παρακάτω εγκυκλίους.

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών με την Πράξη 6η/04-05-2017 του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών με την Πράξη 6η/04-05-2017 του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 6η/04-05-2017 Πράξη του, τοποθέτησε εκπαιδευτικούς για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία αρμοδιότητάς του.

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Στρατιωτικών Σχολών

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Στρατιωτικών Σχολών

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης όπως η διαδικασία συμπλήρωσης της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης που θα γίνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ και λοιπά.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 19 Μαΐου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).