ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2021-2022

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται από την Παρασκευή 13/8 έως και την Παρασκευή 20/8/2021, μέσω του Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Πρόκληση υποβολής αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2021-2022

Πρόκληση υποβολής αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2021-2022

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Τρικάλων μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας και Εδικής Αγωγής, όπως αυτά πρόεκυψαν από την αποστολή πινάκων λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων,  ανακοινώνει τον Πίνακα Λειτουργικών κενών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής  και προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση τοποθέτησης-συμπλήρωσης ωραρίου από την Παρασκευή 13/8/2021  έως την Πέμπτη 19/8/2021 και ώρα 15:00, προκειμένου  να ξεκινήσει η διαδικασία κάλυψης λειτουργικών αναγκών των σχολείων Γενικής Παιδείας και ΣΜΕΑΕ-Ειδικής Αγωγής της περιοχής  ευθύνης του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων.

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται από την Παρασκευή 13/8 έως και την Παρασκευή 20/8/2021, μέσω του Ο.Π.ΣΥ.Δ 

Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με την Υ.Α. 95849/Ε1/2-8-2021 (ΦΕΚ 1818Γ’/10-08-2021) και εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (βλ. συνημμένο) μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης αποκλειστικά από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 24-08-2021 και ώρα 15:00.

Προθεσμία ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών

Προθεσμία ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με νεότερο δελτίο τύπου του ΥΠΑΙΘ, για την διευκόλυνση όλων των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και των μετακινήσεών τους, θα προβλεφθεί παράταση της προθεσμίας ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας για όλους τους νεοδιοριζόμενους μέχρι και την Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021, ενώ για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται αποδεδειγμένα εντός των πυρόπληκτων περιοχών της Επικράτειας μέχρι και την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Δικαιολογητικά πρόσληψης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς στη ΔΔΕ Τρικάλων

Δικαιολογητικά πρόσληψης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς στη ΔΔΕ Τρικάλων

Μετά την δημοσίευση των ΦΕΚ με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που διορίζονται στην δημόσια εκπαίδευση, παρακαλούνται οι διοριζόμενοι στην Δ.Δ.Ε. Τρικάλων να φροντίσουν να έχουν μαζί τους κατά την ανάληψη υπηρεσίας τους τα συνημμένα δκαιολογητικά.

Για οποιαδηποτε διευκρίνιση καλέστε στα τηλέφωνα: 24310 46464 και 24310 46414

Διορισμός 11.507 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Διορισμός 11.507 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 11 Αυγούστου έως και την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται, κατ’ εξαίρεση, έως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 μόνο για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται αποδεδειγμένα εντός των πυρόπληκτων περιοχών της Επικράτειας.

Δημοσίευση ΦΕΚ Καθορισμού Δικαιολογητικών για Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Δημοσίευση ΦΕΚ Καθορισμού Δικαιολογητικών για Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ το οποίο καθορίζει τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’οίκον διδασκαλίας καθώς και με την ανανέωση ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας.

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης καθορισμού προγράμματος εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού 2021

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης καθορισμού προγράμματος εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού 2021

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί ΥΑ καθορισμού προγράμματος εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού 2021 η οποία και επισυνάπτεται.  Επισημαίνεται ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ έχει αναρτηθεί Δελτίο Τύπου για τη γνωστοποίηση του προγράμματος εξετάσεων.