Προς τους κ.κ. Αναπληρωτές- Ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Παρακαλείστε να προσκομίσετε όλα τα δικαιολογητικά πρόσληψης που απαιτούνται, σε φωτοαντίγραφα, κατά την πρώτη ημέρα που θα αναλάβετε υπηρεσία. Επίσης, πρωτότυπες- πρόσφατες Ιατρικές Γνωματεύσεις Παθολόγου σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το νόμο και Ψυχίατρου ότι εξεταστήκατε μέσω της κατάλληλης ψυχομετρικής μεθόδου και δεν πάσχετε από ψυχικό νόσημα που μπορεί να παρεμποδίζει την άσκηση του διδακτικού σας έργου και είστε κατάλληλοι για διδασκαλία.

ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας της Τελικής Βαθμολογίας της Υποψήφιας Διευθύντριας για το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Τρικάλων

Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας της Τελικής Βαθμολογίας της Υποψήφιας Διευθύντριας για το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Τρικάλων

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων με την υπ΄αριθμ. 20η/05-09-2017 πράξη του Κατάρτισε και Ανακοινώνει τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα της Τελικής Βαθμολογίας της Υποψήφιας Διευθύντριας για το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Τρικάλων

Από 06/09/2017 έως 08/09/2017 και ώρα 12:00 Κατάθεση ενστάσεων για τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα  

Διάθεδη αποσπασμένων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων

Διάθεδη αποσπασμένων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 15η/04-09-2017 πράξη του διέθεσε ολικά αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων.

Υποβολή αιτήσεων Προσωρινής τοποθέτησης, απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ, συμπλήρωσης ωραρίου

Υποβολή αιτήσεων Προσωρινής τοποθέτησης, απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ, συμπλήρωσης ωραρίου

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 15η/04-09-2017 Πράξη του ολοκλήρωσε την επεξεργασία των λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων και θα ξεκινήσει τη διαδικασία κάλυψης λειτουργικών αναγκών των σχολείων ευθύνης του.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά, για τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, και αυτοπροσώπως στο γραφείο 313 για όλες τις άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικών.

Η προθεσμία υποβολής για όλες τις αιτήσεις λήγει την Τετάρτη, 6/9/2017, και ώρα 14:00.

 

Ανακοίνωση τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό & Λύκειο Τρικάλων

Ανακοίνωση τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό & Λύκειο Τρικάλων

Το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με τη 18η/4-9-2017 Πράξη του, ανακοινώνει τον Αναμορφωμένο Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα των Υποψηφίων Διευθυντών για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό & Λύκειο Τρικάλων.

Εγγραφές στα ΕΠΑΛ κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου

Εγγραφές στα ΕΠΑΛ κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-epal θα είναι σε λειτουργία από σήμερα, 4/9/2017, μέχρι και τις 11/9/2017.

Πρόγραμμα και Εξεταστικά κέντρα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2017

Πρόγραμμα και Εξεταστικά κέντρα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2017

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται συγκεντρωτικά όλες οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τα Εξεταστικά κέντρα των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Πρόσκληση Eκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση Eκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Από τη Δ.Δ.Ε Τρικάλων προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ της Δ.Ε. Τρικάλων και προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα τυπικά προσόντα, δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία  επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. όπου ανήκουν οργανικά ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα, στον Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως και την 4η Σεπτεμβρίου 2017.