Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΦΕΚ 3630/Β/31-8-2020 για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19, παρακαλούνται οι εν δυνάμει επισκέπτες της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων να λάβουν υπόψη τους τα αναγραφόμενα ΕΔΩ

ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Εκπαιδευτικών για την Κάλυψη Λειτουργικών Κενών σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης 2020-2021

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Εκπαιδευτικών για την Κάλυψη Λειτουργικών Κενών σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης 2020-2021

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 14η/02-9-2020 πράξη του ανακοινώνει τα κενά ΣΜΕΑΕ και Τμημάτων Ένταξης 2020-2021 και προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, οι οποίοι αποσπάσθηκαν για την κάλυψη λειτουργικών κενών στις ΣΜΕΑΕ και στα Τμήματα Ένταξης του Ν. Τρικάλων, και  τους μόνιμους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας της ΔΔΕ Τρικάλων που επιθυμούν να διδάξουν στις ΣΜΕΑΕ ή στα Τμήματα Ένταξης για την κάλυψη λειτουργικών κενών και διαθέτουν εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή προσόντα όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 4, του άρθρου 21, του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3, του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α΄) και τον ν.4473/2017, ΦΕΚ 79 τ. Α’,  άρθρο 3, παρ.2, να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης από τις 02/09/2020  έως και τις 07/09/2020 και ώρα 14:00.

Πρόκληση υποβολής αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Γενικής Παιδείας για το σχολικό έτος 2020-2021

Πρόκληση υποβολής αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Γενικής Παιδείας για το σχολικό έτος 2020-2021

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 14η/02-9-2020 πράξη του, αφού ολοκλήρωσε την επεξεργασία των λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 7906/Φ.33/29-07-2020 έγγραφό της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων προς τους Δ/ντες των σχολικών μονάδων με θέμα: «Εκτίμηση Λειτουργικών Κενών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων για το διδακτικό έτος 2020-2021», ανακοινώνει τον Πίνακα Λειτουργικών κενών και προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση τοποθέτησης από την Τετάρτη 2/9/2020  έως την Δευτέρα 7/9/2020 και ώρα 12:00, προκειμένου  να ξεκινήσει η διαδικασία κάλυψης λειτουργικών αναγκών των σχολείων Γενικής Παιδείας της περιοχής  ευθύνης του, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο.

Τοποθέτηση Διευθυντών σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Ε. Τρικάλων

Τοποθέτηση Διευθυντών σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Ε. Τρικάλων

Με την 2η/31-08-2020 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων και την 8507/31-08-2020 Απόφαση της Δ.Ε. Τρικάλων, τοποθετούνται σε κενούμενες θέσεις Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στην συνημμένη απόφαση.

Ανάληψη Υπηρεσίας Αναπληρωτών

Ανάληψη Υπηρεσίας Αναπληρωτών

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπ/κοί που προσελήφθησαν στη ΔΔΕ Τρικάλων, να παρουσιαστούν στα σχολεία κύριας τοποθέτησης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης από 1-2 / 9 /2020 και έως τις 9:00 πμ.