ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2020

Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2020

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2020 ξεκινούν από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και λήγουν την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.

Εξεταστικά κέντρα Ειδικών Μαθημάτων έτους 2020

Εξεταστικά κέντρα Ειδικών Μαθημάτων έτους 2020

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα
συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε Σχολή ή Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, θα διενεργηθούν από 1 Ιουλίου μέχρι και 10 Ιουλίου, στα εξεταστικά κέντρα που έχουν ανακοινωθεί.

Ανάληψη υπηρεσίας αποσπασμένων ή ευρισκόμενων σε άδεια εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανάληψη υπηρεσίας αποσπασμένων ή ευρισκόμενων σε άδεια εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, είτε τελούν σε ειδική άδεια ως υπαγόμενοι σε ευπαθείς ομάδες, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020 να γίνεται δεκτή με Υπεύθυνη Δήλωση που εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ελληνικού Κράτους gov.gr και αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Σε διαφορετική περίπτωση, να γίνεται δεκτή Υπεύθυνη Δήλωση που αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποστέλλεται και ταχυδρομικά.

Απόλυση Αναπληρωτών ΔΔΕ Τρικάλων

Απόλυση Αναπληρωτών ΔΔΕ Τρικάλων

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο γραφείο 307 της Δ.Δ.Ε Τρικάλων από την Τρίτη 30.06.2020 μετά τη 01:00 μ.μ. για να υπογράψετε το πρακτικό λήξης της σύμβασής σας προκειμένου να σας αποσταλούν έγκαιρα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα απαραίτητα έγγραφα απόλυσής σας.

Ανάληψη Υπηρεσίας Μετατιθέμενων Εκπαιδευτικών στη ΔΔΕ Τρικάλων

Ανάληψη Υπηρεσίας Μετατιθέμενων Εκπαιδευτικών στη ΔΔΕ Τρικάλων

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο γραφείο 307 της ΔΔΕ Τρικάλων την Τρίτη 30.06.2020 στις  11:00 π.μ. για να υπογράψετε το πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας.

Ανάληψη Υπηρεσίας και Αιτήσεις Τοποθέτησης Νεοδιοριζόμενων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ανάληψη Υπηρεσίας και Αιτήσεις Τοποθέτησης Νεοδιοριζόμενων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο γραφείο 307 της ΔΔΕ Τρικάλων την Τρίτη 30.06.2020 στις  10:00 π.μ. για να υπογράψετε το πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας. Επίσης, την ίδια μέρα θα υποβάλετε αίτηση οριστικής τοποθέτησης σύμφωνα με τα κενά που επισυνάπτονται.

Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2020 – 2021

Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2020 – 2021

Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020 – 2021, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγρα-φής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 18η Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως και τη 2η Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59.