ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Επιμορφωτική Συνάντηση για την ΔΔΕ Τρικάλων στην Πολωνία

Επιμορφωτική Συνάντηση για την ΔΔΕ Τρικάλων στην Πολωνία

Μέλη του προσωπικού και καθηγητές της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων είχαν την ευκαιρία να φιλοξενηθούν από τις 2/9 έως τις 6/9/2019, στο Proszowice της Πολωνίας, στα πλαίσια της 2ης επιμορφωτικής συνάντησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «e-DO project – innovative didactic tools enhancing key competences» (Έργο e-DO - καινοτόμα διδακτικά εργαλεία ενίσχυσης των βασικών δεξιοτήτων». Σκοπός της συνάντησης ήταν η επιμόρφωση των Ευρωπαίων εταίρων οργανισμών που λαμβάνουν μέρος στο ...

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 18η/20-9-2019 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 18η/20-9-2019 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 18η/20-09-2019 πράξη του προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά των σχολείων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Παρακαλούνται οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στις 24/9/2019 στο σχολείο τοποθέτησης και συμπλήρωσης ωραρίου.

 

Πλήρωση κενής θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Πλήρωση κενής θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 έως την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για το σχολικό έτο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για το σχολικό έτο

Οι αιτήσεις μετάταξης υποβάλλονται από 17-09-2019 έως 26-09-2019.

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2019

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2019

Οι υποψήφιοι υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων/ Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εισαχθούν, από Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου μέχρι και Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 17η/11-9-2019 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 17η/11-9-2019 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 17η/11-09-2019 πράξη του προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά των σχολείων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Παρακαλούνται οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στις 16/9/2019 στο σχολείο τοποθέτησης τους και συμπλήρωσης ωραρίου.

Σημείωση: Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολικές μονάδες για διδακτικό ωράριο  σε λειτουργικά κενά θα τοποθετηθούν για άσκηση διοικητικού έργου. Μέχρι τότε παραμένουν στα σχολεία που έχουν παρουσιαστεί.

Επίσης όσοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο θα τους ανατεθεί διοικητικό ή άλλο έργο  στη σχολική μονάδα της κύριας τοποθέτησης.