ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Hμερομηνία έναρξης των αιτήσεων παραίτησης είναι η 1/4/2020 ημέρα Τετάρτη και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10/4/2020 ημέρα Παρασκευή. Επίσης, μπορεί να γίνει ανάκληση της αίτησης παραίτησης μέσα σε ένα μήνα από την επιβολή της.

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες συνθήκες, είναι προτιμότερο οι αιτήσεις παραίτησης να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσίας μας (mail@dide.tri.sch.gr), είτε στο φαχ (2431046470), είτε όπως αναφέρεται στην συνημμένη διευκρινιστική εγκύκλιο. Οι εκπαιδευτικοί με την υποβολή της αίτησης παραίτησης δεν είναι απαραίτητο να υποβάλουν και δικαιολογητικά συνταξιοδότησης.

Πληροφορίες: Δ. Τσίγκας ( 2431046416, 2431087733 και 6942255742), Δ. Αρσενιάδης 2431046417

Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την 1ΓΤ/2020 και τη 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την 1ΓΤ/2020 και τη 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Λόγω των ειδικών συνθηκών οι οποίες έχουν διαμορφωθεί από την επιδημία του κορωνοϊού, σας γνωρίζουμε ότι δίδεται η δυνατότητα μέχρι και τις 20-3-2020 στους υποψηφίους των προκηρύξεων 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020, να υποβάλουν και ηλεκτρονικά την ειδική αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά τους σε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα αποστείλουν στο mail@dide.tri.sch.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσο είναι σε εφαρμογή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την υπηρεσία μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@dide.tri.sch.gr ή τηλεφωνικά καλώντας στα 24310 46455, 24310 46458, 24310 46466, 24310 46452, 24310 46451 αποφεύγοντας τη δια ζώσης επικοινωνία. Όπου αυτό είναι αδύνατο, παρακαλούμε να προσέρχεστε στην υπηρεσία μας μόνο εφόσον έχετε προηγουμένως επικοινωνήσει με τη διεύθυνσή μας με e-mail ή τηλεφωνικά.

Όσοι θέλουν να καταθέσουν την αίτησή τους για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΤ και 2ΓΔ παρακαλούνται να χτυπούν το κουδούνι της υπηρεσίας και να περιμένουν την εξυπηρέτησή τους.

Διοργάνωση Τηλεδιασκέψεων από το ΚΕΣΥ Τρικάλων για μαθητές Γ' Λυκείου

Διοργάνωση Τηλεδιασκέψεων από το ΚΕΣΥ Τρικάλων για μαθητές Γ' Λυκείου

Από το γραφείο επαγγελματικού προσανατολισμού του ΚΕΣΥ Τρικάλων, ανακοινώνεται ότι από 16/03/2020 και μέχρι νεωτέρας δεν θα γίνονται δεκτοί μαθητές και γονείς  για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 10/03/2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του COVID-19 και σύμφωνα με το ΦΕΚ 783/Β/10-3-2020.

Προς διευκόλυνση των μαθητών της Γ΄Λυκείου για απορίες και προβληματισμούς σχετικά με τις πανελλαδικές, διοργανώνει ενημερώσεις μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού στέλνοντας το skype name τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: iakovakiev@hotmail.com

Ανακοίνωση προς το κοινό για αποφυγή φυσικής παρουσίας, λόγω λήψης έκτακτων μέτρων

Ανακοίνωση προς το κοινό για αποφυγή φυσικής παρουσίας, λόγω λήψης έκτακτων μέτρων

Λόγω των έκτακτων μέτρων που πάρθηκαν λόγω του κορωνοϊού, και για όσο χρονικό διάστημα τα σχολεία παραμείνουν κλειστά, παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να επικοινωνούν με την υπηρεσία μας τηλεφωνικά και να αποφεύγουν την φυσική παρουσία στο χώρο, όταν αυτό είναι δυνατόν.

 

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ ́ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2019-2020

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ ́ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2019-2020

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ86 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 131407/Ε1/24.08.2019 Υ.Α. (Β ́ 3283, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ-Ε66) και επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Υποστήριξη Πιστοποίησης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής για το σχολικό έτος 2019-2020, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp από 03 Μαρτίου 2020 μέχρι και 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00.