ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Εγκύκλιος Υποβολής Αιτήσων Μεταθέσεων για το σχολικό έτος 2017-2018

Εγκύκλιος Υποβολής Αιτήσων Μεταθέσεων για το σχολικό έτος 2017-2018

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη εγκύκλιο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 06-11-2017 έως 20-11-2017 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).
Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Συμπληρωματική εγκύκλιος παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2017-2018 και το ημερολογιακό έτος 2018 του Νοτίου Ημισφαιρίου

Συμπληρωματική εγκύκλιος παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2017-2018 και το ημερολογιακό έτος 2018 του Νοτίου Ημισφαιρίου

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dipode-parataseis@minedu.gov.gr)  στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. μέχρι  τις 7/11/2017 και ώρα Ελλάδος 22:00.

Εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 3822 τ. Β΄/31-10-2017 δημοσιεύτηκε η αριθ. Φ.151/180552/Α5/25-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στην εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδ. έτος 2018-19 κι εφεξής. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω ΚΥΑ, ο παρακάτω ΠΙΝΑΚΑΣ περιλαμβάνει όλες τις παθήσεις που εντάχθηκαν με τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 καθώς και τη νέα κωδικοποίησή.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο για συμπλήρωση ωραρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο για συμπλήρωση ωραρίου

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. Τρικάλων όλων των κλάδων που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, εξ ολοκλήρου ή μερικά, να υποβάλλουν αίτηση για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου:

α) σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού, β) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού και γ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση από την Τετάρτη 01-11-2017 έως την Παρασκευή 03-11-2017 και ώρα 14.00 στα γραφεία της Δ.Ε. Τρικάλων, Γραφείο 313.