ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Υποβολή Αιτήσεων για Συμμετοχή στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Περιόδου Δεκεμβρίου 2017

Υποβολή Αιτήσεων για Συμμετοχή στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Περιόδου Δεκεμβρίου 2017

Ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 μέχρι και τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2017.

Από την τρέχουσα εξεταστική περίοδο εισάγεται νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων απευθείας από τους υποψηφίους, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης αιτήσεων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017.

Σημαντική παρατήρηση: Το παράβολο πρέπει να έχει πληρωθεί οπωσδήποτε έως την Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017.

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών με την Πράξη 23η/24-10-2017 του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών με την Πράξη 23η/24-10-2017 του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 23η/24-10-2017 Πράξη του, τοποθέτησε εκπαιδευτικούς σε λειτουργικά κενά των σχολείων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις αιτήσεις τους και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα αντίστοιχα σχολεία στις 26/10/2017.