ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Οργανικές Τοποθετήσεις και Εναπομείναντα Οργανικά Κενά για το σχολικό έτος 2017-2018

Οργανικές Τοποθετήσεις και Εναπομείναντα Οργανικά Κενά για το σχολικό έτος 2017-2018

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 10η/01-06-2017 Πράξη του τοποθέτησε εκπ/κούς σε οργανικά κενά για το 2017-2018 και ανακοινώνει τα εκ νέου εναπομείναντα οργανικά κενά  σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του, όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν  Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης, στο γραφείο της γραμματείας του ΠΥΣΔΕ (γρ. 313) από την Παρασκευή 02-06-2017 έως και την Τρίτη 06-06-2017 και ώρα 14:00.

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης σε Φ Ο Ρ Ε Ι Σ Αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης σε Φ Ο Ρ Ε Ι Σ Αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αποσπασθούν σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν αίτηση από 01-06-2017 μέχρι και 07-06-2017 και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ.75305/Ε1/08.05.2017 εγκύκλιο (σε υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ), έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν την αίτηση αυτή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), προκειμένου να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης για τους φορείς της παρούσας εγκυκλίου.