ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ 1ΕΓ/2019 ΚΑΙ 2ΕΓ/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ 1ΕΓ/2019 ΚΑΙ 2ΕΓ/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων  στον ΑΣΕΠ  παρατείνεται  μέχρι την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 , ενώ η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών  παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020. 

Tοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 3η/20-02-2020 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Tοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 3η/20-02-2020 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 3η/20-02-2020 πράξη του προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά των σχολείων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Παρακαλούνται οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στις 21/02/2020 στο σχολείο τοποθέτησης και συμπλήρωσης ωραρίου.