ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ανακοίνωση Πινάκων Αιτήσεων Μετάθεσης 2018-2019

Ανακοίνωση Πινάκων Αιτήσεων Μετάθεσης 2018-2019

Από τη ΔΔΕ Τρικάλων ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση, βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών. Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται από 13-12-2018 μέχρι και 17-12-2018 στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να καλούν για πληροφορίες στο 2431046452.

Επιλεγέντες Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχ. έτος 2018-2019

Επιλεγέντες Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχ. έτος 2018-2019

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Τρικάλων (γραφείο 303) τη Δευτέρα 10/12/2018 και έως τις 09:00 π.μ. με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου           
  2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  3. Φωτοαντίγραφο ΑΦΜ
  4. Φωτοαντίγραφο ΑΜΚΑ
  5. Φωτοαντίγραφο Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
  6. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας με το IBAN
  7. Γνωματεύσεις Παθολόγου και Ψυχιάτρου

Όσοι δεν ενδιαφέρονται να προσληφθούν οφείλουν να ενημερώσουν για τη μη αποδοχή.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης σε ΚΕΣΥ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης σε ΚΕΣΥ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) μέχρι 11-12-2018 και ώρα 15.00.