ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενημέρωση για τις αιτήσεις των ηλεκτρονικών εγγραφών

Ενημέρωση για τις αιτήσεις των ηλεκτρονικών εγγραφών

Δίνεται παράταση των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων  Εγγραφής, Ανανέωσης εγγραφής και Μετεγγραφής σε ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. έως την Παρασκευή  03 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59.

Εκ νέου χρονοδιάγραμμα των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά 2020-2021

Εκ νέου χρονοδιάγραμμα των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά 2020-2021

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Τρικάλων απεφάσισε την συνέχιση των διαδικασιών των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά 2020-2021, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον δεν υπήρξε από το Υπουργείο Παιδείας καμία διευκρινιστική εγκύκλιος για εφαρμογή των νέων ωρολογίων προγραμμάτων που ανακοινώθηκαν με τα ΦΕΚ 2265/12-06-2020 και ΦΕΚ 2338/15-06-2020. Επομένως οι διαδικασίες συνεχίζονται από το σημείο που είχαν “παγώσει” ακολουθώντας το επισυναπτόμενο χρονοδιάγραμμα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής,Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής,Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Καλούνται οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ78, που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής Σχολής ΑΕΙ – Τμήμα Νομικό) και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, για την τριετία από 01-09-2020 έως και 31-08-2023, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 1-7-2020 στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή είναι προσωρινά τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση ή με διάθεση.
 

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) για το σχολικό έτος 2020-2021

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) για το σχολικό έτος 2020-2021

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων που επιθυμούν να αποσπαστούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το σχολικό έτος 2020-2021, να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν με αποκλειστική προθεσμία υποβολής από: 29/6/2020 έως και 03/07/2020.