ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις θέσεων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά για το 2018-2019

Οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις θέσεων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά για το 2018-2019

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την υπ αριθμ. 10/4-6-2018 πράξη του, τοποθέτησε σε οργανικά κενά τους εκπαιδευτικούς του συνημμένου πίνακα, σύμφωνα με τις αιτήσεις τους και την κείμενη νομοθεσία.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στην νέα τους σχολική μονάδα στις 30 Ιουνίου 2018.

Ανακοινώνεται επίσης ο πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά, τα οποία καλούνται να καταλάβουν όσοι εκπαιδευτικοί είχαν υποβάλει το Νοέμβριο του 2017 αίτηση βελτίωσης θέσης - οριστικής τοποθέτησης, σύμφωνα με το έγγραφο που επισυνάπτεται.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05/06/2018 έως 06/06/2018 και ώρα 13:00, στο γραφείο του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους, τις προκαταρκτικές εξετάσεις και εν γένει για όλες τις διαδικασίες που αφορούν την ανωτέρω προκήρυξη. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Δευτέρα 18-06-2018 έως και την Δευτέρα 25-06-2018.

Οργανικές τοποθετήσεις μετά από ρύθμιση υπεραριθμιών

Οργανικές τοποθετήσεις μετά από ρύθμιση υπεραριθμιών

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την υπ αριθμ. 9/29-05-2018 πράξη του, ανακοινοποίησε τον αριθμητικό και ονομαστικό πίνακα υπεραριθμιών και τοποθέτησε υπεράριθμους εκπαιδευτικούς σε οργανικά κενά, σύμφωνα με τις αιτήσεις τους και την κείμενη νομοθεσία.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στην νέα τους σχολική μονάδα στις 30 Ιουνίου 2018.

Ανακοινώνεται επίσης ο πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά, τα οποία καλούνται να καταλάβουν όσοι εκπαιδευτικοί είχαν υποβάλει το Νοέμβριο του 2017 αίτηση βελτίωσης θέσης - οριστικής τοποθέτησης, σύμφωνα με το έγγραφο που επισυνάπτεται.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 29/05/2018 και ώρα 14:00 έως 01/06/2018 και ώρα 14:00

2η Διακρατική Συνάντηση για το Πρόγραμμα "Abriendo Puertas, Dando Oportunidades" στα Τρίκαλα

2η Διακρατική Συνάντηση για το Πρόγραμμα "Abriendo Puertas, Dando Oportunidades" στα Τρίκαλα

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων φιλοξένησε από τις 20 έως τις 23/5, τους Ευρωπαίους εταίρους οργανισμούς που λαμβάνουν μέρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “Abriendo Puertas, Dando Oportunidades” (Ανοίγοντας Πόρτες, Δίνοντας Ευκαιρίες). Ο σκοπός του προγράμματος είναι άμεσα συνδεδεμένος με την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", που αφορά ...