ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Επικαιροποίηση Στοιχείων Φακέλου Εκπαιδευτικών εν όψει των Αιτήσεων Μετάθεσης

Επικαιροποίηση Στοιχείων Φακέλου Εκπαιδευτικών εν όψει των Αιτήσεων Μετάθεσης

Σας πληροφορούμε ότι για το σχολικό έτος 2016-17 οι αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης θα υποβληθούν ηλεκτρονικά. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, που προτίθενται να υποβάλουν σχετική αίτηση, να προβούν σε επικαιροποίηση του προσωπικού τους φακέλου από 14-12-2016 έως 20-1-2017, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr). Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Αναλυτικές οδηγίες αναφέρονται στην αρχική σελίδα της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016-2017

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016-2017

Από Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016 έως και Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ. οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016-2017. Αναλυτικά η διαδικασία περιγράφεται στη συνημμένη εγκύκλιο.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Ορισμό Μελών των Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Θεσσαλίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Ορισμό Μελών των Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Θεσσαλίας

Καλούνται:

Α) οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, που υπηρετούν στην περιφέρεια του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Τρικάλων και επιθυμούν να ορισθούν στη θέση του Αναπληρωτή του Προέδρου του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Β) Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.Τρικάλων, έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και επιθυμούν να ορισθούν ως μέλη του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται από 06-12-2016 έως και 08-12-2016 στην Δ.Δ.Ε. Τρικάλων (γρ.313).