ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διετή Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι.

Διετή Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι.

Επικαιροποιημένο ενημερωτικό έντυπο για τα Διετή Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Κέντρων ΕπαγγελματικήςΕκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) των Α.Ε.Ι. που αφορούν στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ.ως προς τα προγράμματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019, οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς μας οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία ως ακολούθως

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Οι εξετάσεις στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019 θα διεξαχθούν στο 3ο ΓΕΛ Τρικάλων την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019.

Β' Φάση ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής,ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2019-2020 σε δημόσια Ημερήσια-Εσπερινά Γ.Ε.Λ. και Ε.Π.Α.Λ.

Β' Φάση ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής,ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2019-2020 σε δημόσια Ημερήσια-Εσπερινά Γ.Ε.Λ. και Ε.Π.Α.Λ.

Η δεύτερη φάση εγγραφών Μαΐου – Ιουνίου πραγματοποιείται από 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 09:00 έως 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 23:59.

Ανακοίνωση του Αναμορφωμένου Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχ. Μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων 2017

Ανακοίνωση του Αναμορφωμένου Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχ. Μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων 2017

Κατ΄ εφαρμογή του διατακτικού χαρακτήρα της αριθμ. 59/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, Τμήμα Γ΄, Τριμελές, ανακοινώνεται, σύμφωνα με την αριθμ. 5η/18-06-2019 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, ο Αναμορφωμένος Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων Διευθυντών 2017 για τις σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Τρικάλων, όπως είχε δημοσιευτεί στις 20/07/2017, με την προσθήκη του υποψήφιου διευθυντή κ. Αλμπάνη Χρήστο, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ14.04.