ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ανακοίνωση για αναβολή εξετάσεων υποψηφίων ΤΕΦΑΑ λόγω καιρικών συνθηκών για τους υποψηφίους της Β' Αθήνας

Ανακοίνωση για αναβολή εξετάσεων υποψηφίων ΤΕΦΑΑ λόγω καιρικών συνθηκών για τους υποψηφίους της Β' Αθήνας

Λόγω καιρικών συνθηκών οι οποίες προκάλεσαν την ακαταλληλότητα του σταδίου όπου διεξάγονται οι πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ και για αποφυγή έκθεσης τους σε κίνδυνο, η επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων αποφάσισε την διακοπή για σήμερα 26/6/2018 των πρακτικών δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι που εξετάζονταν σήμερα Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, θα εξεταστούν ως ακολούθως:

Ανάληψη Υπηρεσίας Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών

Ανάληψη Υπηρεσίας Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΔΔΕ Τρικάλων, που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2017-2018 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

Β΄ φάση των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών στα Επαγγελματικά Λύκεια

Β΄ φάση των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών στα Επαγγελματικά Λύκεια

Ενημερωθείτε από την ιστοσελλιδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. εδώ

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΕΠΑΛ έτους 2018

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΕΠΑΛ έτους 2018

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. αρχίζουν από την Παρασκευή 22 Ιουνίου και λήγουν τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018.

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ 2018

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ 2018

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. αρχίζουν από την Παρασκευή 22 Ιουνίου και λήγουν την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κάλυψη Θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Σ.Δ.Ε.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κάλυψη Θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Σ.Δ.Ε.

Η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ν.Γ.&Δ.Β.Μ. καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών, για την πλήρωση με επιλογή κενών θέσεων, κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 20 Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και λήγει 29 Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00.

Ενημέρωση για αποσπάσεις σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

Ενημέρωση για αποσπάσεις σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθμ. 944/18-6-2018 (Α.Δ.Α.: 73ΛΧ4653ΠΣ- 76Ο) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) δίνονται «Οδηγίες για την διαδικασία Πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019», σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του αρ.33 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016).

 Υποβολή αιτήσεων από  19/6/2018 έως και 22/6/2018

Έχετε τη δυνατότητα σχετικής ενημέρωσης από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. http://depps.minedu.gov.gr

Πανελλαδικές Εξετάσεις - Εξέταση Ειδικού Μαθήματος Αγγλικών

Πανελλαδικές Εξετάσεις - Εξέταση Ειδικού Μαθήματος Αγγλικών

Οι εξετάσεις στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2018 θα διεξαχθούν στο 3ο ΓΕ.Λ. Τρικάλων «Οδυσσέας Ελύτης» (Μετεώρων 57, Γαρδικάκι, Τρίκαλα, τηλέφωνο 2431022571)  την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται  στο εξεταστικό κέντρο μέχρι τις  09.30 π.μ. και η εξέταση θα αρχίσει στις 10:00 π.μ..