Επαγγελματική Εκπαίδευση

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνος Μπουρσιάνης Ευάγγελος Διοικητικός Υπάλληλος ΤΕΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο 24310 46429
Fax 24310 24640
e-mail grethtrik@dide.tri.sch.gr
Γραφείο 309