Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Προϊστάμενος Παπακωνσταντίνου Νικόλαος Εκπαιδευτικός ΠΕ86

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο 24310 46458
Fax 24310 24640
e-mail grethtrik@dide.tri.sch.gr
Γραφείο 309