Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

ΤΜΗΜΑ Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προϊστάμενος Παπακωνσταντίνου Νικόλαος Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ86

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο 24310 46458
e-mail grethtrik@dide.tri.sch.gr