Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Προϊσταμένη Μάντζιου Χρυσούλα Διοικητικός υπάλληλος ΤΕΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο 24310 46466
Fax 24310 46470
e-mail grdith303@dide.tri.sch.gr
Γραφείο 303