4η Ανακοίνωση 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής