1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019-ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019-ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Τονίζεται ότι η ανταπόκριση των ιδιωτικών φορέων για διάθεση θέσεων μαθητείας για το μεταλυκειακό έτος-τάξης μαθητείας ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2018-2019 θα καταγράφεται στο portal του ΟΑΕΔ μέχρι και τις 10/9/2018