Χρονοδιάγραμμα εργασιών ΠΥΣΔΕ Τρικάλων για υπεραριθμίες και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά 2020-2021

Χρονοδιάγραμμα εργασιών ΠΥΣΔΕ Τρικάλων για υπεραριθμίες και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά 2020-2021