Υποβολή αίτησης - δήλωσης υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2019

Υποβολή αίτησης - δήλωσης υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2019

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων από 20 Μαρτίου μέχρι και 29 Μαρτίου 2019.