Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 6904/31-08-2021 Απόφασης Τοποθέτησης- Διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 6904/31-08-2021 Απόφασης Τοποθέτησης- Διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων