Το 5ο Γυμνάσιο στην Πορτογαλία με πρόγραμμα Erasmus+

Το 5ο Γυμνάσιο στην Πορτογαλία με πρόγραμμα Erasmus+

Την Πορτογαλία επισκέφθηκαν εκπαιδευτικοί του 5ου Γυμνασίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus.