Τοποθέτηση Διευθυντών σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Ε. Τρικάλων

Τοποθέτηση Διευθυντών σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Ε. Τρικάλων

Με την 2η/31-08-2020 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων και την 8507/31-08-2020 Απόφαση της Δ.Ε. Τρικάλων, τοποθετούνται σε κενούμενες θέσεις Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στην συνημμένη απόφαση.