Τοποθέτηση Διευθυντών σε κενές θέσεις στο 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων και στο 1ο ΕΠΑΛ Καλαμπάκας

Τοποθέτηση Διευθυντών σε κενές θέσεις στο 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων και στο 1ο ΕΠΑΛ Καλαμπάκας