Πρόσληψη - Τοποθέτηση ιδιωτών με ωριαία αντιμισθία (Εμπειροτέχνες) στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων για το διδακτικό έτος 2020-2021

Πρόσληψη - Τοποθέτηση ιδιωτών με ωριαία αντιμισθία (Εμπειροτέχνες) στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων για το διδακτικό έτος 2020-2021

Οι ιδιώτες Εμπειροτέχνες μπορούν να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας από την Δευτέρα 01-02-2021 έως Τρίτη 02-02-2021 στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων