Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Εκπαιδευτικών για την Κάλυψη Λειτουργικών Κενών σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης 2020-2021

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Εκπαιδευτικών για την Κάλυψη Λειτουργικών Κενών σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης 2020-2021

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 14η/02-9-2020 πράξη του ανακοινώνει τα κενά ΣΜΕΑΕ και Τμημάτων Ένταξης 2020-2021 και προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, οι οποίοι αποσπάσθηκαν για την κάλυψη λειτουργικών κενών στις ΣΜΕΑΕ και στα Τμήματα Ένταξης του Ν. Τρικάλων, και  τους μόνιμους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας της ΔΔΕ Τρικάλων που επιθυμούν να διδάξουν στις ΣΜΕΑΕ ή στα Τμήματα Ένταξης για την κάλυψη λειτουργικών κενών και διαθέτουν εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή προσόντα όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 4, του άρθρου 21, του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3, του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α΄) και τον ν.4473/2017, ΦΕΚ 79 τ. Α’,  άρθρο 3, παρ.2, να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης από τις 02/09/2020  έως και τις 07/09/2020 και ώρα 14:00.