Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΔΕ εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ01, ΠΕ82 και ΠΕ88

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΔΕ εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ01, ΠΕ82 και ΠΕ88

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί να υποβάλουν στα γραφεία της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων (αυτοπροσώπως, με fax ή με email), αίτηση απόσπασης για τα λειτουργικά κενά της ειδικότητάς τους, όπως αυτά καταγράφονται στους συνημμένους πίνακες, έως την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019, ώρα 14:00 μ.μ.