Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 εντός Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 εντός Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας