Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς σχολικών ομάδων

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς σχολικών ομάδων