Πρόσκληση Εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ86 για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης για τη Στελέχωση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ86 για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης για τη Στελέχωση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 19-11-2020 μέχρι και 25-11-2020.