Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ13,ΠΕ09,ΠΕ17.07,ΠΕ19,ΠΕ20 για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στα Γ.Α.Κ.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ13,ΠΕ09,ΠΕ17.07,ΠΕ19,ΠΕ20 για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στα Γ.Α.Κ.