Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφεροντος για προσωρινή πλήρωση της θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφεροντος για προσωρινή πλήρωση της θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων