Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής του 5ου Λυκείου Τρικάλων στην Πάτρα-Δυτική Πελοπόννησο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής του 5ου Λυκείου Τρικάλων στην Πάτρα-Δυτική Πελοπόννησο