Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διάθεσης πλεοναζόντων μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κατά το σχολικό έτος 2019-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διάθεσης πλεοναζόντων μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κατά το σχολικό έτος 2019-2020

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής οι οποίοι υπηρετούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και πλεονάζουν, όπως υποβάλουν στην ΠΔΕ Θεσσαλίας αίτηση για τη διάθεση τους (μερική ή ολική), προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2019-2020.
Οι Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 25.11.2019 έως 27.11.2019 και ώρα 15.00 αυτοπροσώπως στην ΠΔΕ Θεσσαλίας: Μανδηλαρά 23 Λάρισα ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@thess.pde.sch.gr ή με fax:2410539219.από 25.11.2019 έως 27.11.2019 και ώρα 15.00