Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τον ορισμό τακτικών μελών των Περιφερεια- κών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. & Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τον ορισμό τακτικών μελών των Περιφερεια- κών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. & Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας