Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ. Θεσσαλίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ. Θεσσαλίας

Καλούνται  οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί  κλάδου ΠΕ78, που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής Σχολής ΑΕΙ – Τμήμα Νομικό) και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και  Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, για την τριετία από 01-6-2021 έως και 31-08-2024, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 12-04-2021 έως και 27-04- 2021 και ώρα 15:00, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν.