Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Υποδιευθυντή στο 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Τρικάλων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Υποδιευθυντή στο 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Τρικάλων