Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Υποδιευθυντή στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.Τ. Τρικάλων και κενούμενης θέσης Τομεάρχη στο 1ο ΕΚ Τρικάλων

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Υποδιευθυντή στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.Τ. Τρικάλων και κενούμενης θέσης Τομεάρχη στο 1ο ΕΚ Τρικάλων

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
1. την πλήρωση κενής θέσης Υποδιευθυντή στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.Τ. Τρικάλων
2. την πλήρωση κενούμενης θέσης Τομεάρχη του 1ου ΕΚ Τρικάλων
Προσκαλεί

τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.Τ. Τρικάλων και τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες οι οποίες εξυπηρετούνται από το 1ο ΕΚ Τρικάλων, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τις παραπάνω θέσεις, να υποβάλουν αίτηση, που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στο γραφείο 306 (γραμματεία ΠΥΣΔΕ) της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων από την Παρασκευή 04-10-2019 έως και την Πέμπτη 17-10-2019 και ώρα 13:00.