Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία  επιλογής, να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως,  στο γραφείο 313 -γραμματεία ΠΥΣΔΕ- της Δ.Ε. Τρικάλων από την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 έως και την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00.