Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016-2017

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016-2017

Από Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016 έως και Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ. οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016-2017. Αναλυτικά η διαδικασία περιγράφεται στη συνημμένη εγκύκλιο.