Πρόσκληση για Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. στο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»

Πρόσκληση για Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. στο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά εδώ από τη Δευτέρα 20/08/2018 έως και τη Δευτέρα 10/09/2018.