Πρόσκληση για οικονομική προσφορά παροχής υπηρεσιών μετακίνησης - διαμονής- διατροφής σχολικής ομάδας

Πρόσκληση για οικονομική προσφορά παροχής υπηρεσιών μετακίνησης - διαμονής- διατροφής σχολικής ομάδας