Πρόκληση υποβολής αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2021-2022

Πρόκληση υποβολής αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2021-2022

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Τρικάλων μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας και Εδικής Αγωγής, όπως αυτά πρόεκυψαν από την αποστολή πινάκων λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων,  ανακοινώνει τον Πίνακα Λειτουργικών κενών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής  και προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση τοποθέτησης-συμπλήρωσης ωραρίου από την Παρασκευή 13/8/2021  έως την Πέμπτη 19/8/2021 και ώρα 15:00, προκειμένου  να ξεκινήσει η διαδικασία κάλυψης λειτουργικών αναγκών των σχολείων Γενικής Παιδείας και ΣΜΕΑΕ-Ειδικής Αγωγής της περιοχής  ευθύνης του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων.

Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά το επισυναπτόμενο έγγραφο με τις οδηγίες που σας δίνονται και συμπληρώστε ανάλογα την κατηγορία στην οποία ανήκετε την αντίστοιχη αίτηση ακολουθώντας την διαδικασία αποστολής  της αίτησης στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Τρικάλων όπως περιγράφεται στο έγγραφο.

Εφιστούμε την  προσοχή στην απαρέγκλιτη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υποβολής των αιτήσεων και σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης των λειτουργικών κενών μέσα σε αυτές τις προθεσμίες  θα προβούμε σε ανάρτηση νέου πίνακα λειτουργικών κενών μέσω της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης.