Πρόκληση υποβολής αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Γενικής Παιδείας για το σχολικό έτος 2020-2021

Πρόκληση υποβολής αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Γενικής Παιδείας για το σχολικό έτος 2020-2021

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 14η/02-9-2020 πράξη του, αφού ολοκλήρωσε την επεξεργασία των λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 7906/Φ.33/29-07-2020 έγγραφό της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων προς τους Δ/ντες των σχολικών μονάδων με θέμα: «Εκτίμηση Λειτουργικών Κενών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων για το διδακτικό έτος 2020-2021», ανακοινώνει τον Πίνακα Λειτουργικών κενών και προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση τοποθέτησης από την Τετάρτη 2/9/2020  έως την Δευτέρα 7/9/2020 και ώρα 12:00, προκειμένου  να ξεκινήσει η διαδικασία κάλυψης λειτουργικών αναγκών των σχολείων Γενικής Παιδείας της περιοχής  ευθύνης του, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο.