Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας

Επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. υποβολής της αίτησης (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00.