Προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Οι αναφερόμενοι στον πίνακα εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στα σχολεία που αναγράφονται την 1η Σεπτεμβρίου.