Προσωρινή Τοποθέτηση Μετατιθέμενων στη Δ.Ε. Τρικάλων Εκπαιδευτικών