Προσφορά θέσεων Μαθητείας από φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα

Προσφορά θέσεων Μαθητείας από φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα

Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας θα πρέπει να προβούν σε αναγγελία των διαθέσιμων θέσεων μαθητείας στο portal του ΟΑΕΔ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET για την είσοδο τους.

Δείτε αναλυτικά εδώ.