Προσλήψεις ψυχολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος μία νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ.