Προσκλήσεις εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία, Φορείς

Προσκλήσεις εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία, Φορείς

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται:

Για ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ κλπ: από 30-04-2020 και ώρα 12:00 μέχρι 11-05-2020 και ώρα 12.00.

Για φορείς: από 30-04-2020 και ώρα 12:00 μέχρι 07-05-2020 και ώρα 12.00